news archives

03 Nov 2014 08:44 am

gargoyle-butts

And we're off!

It's November 3rd, guys, and today we're kicking off! We really hope you enjoy this comic as much as we enjoy making and putting it out for you.

Our tentative upload schedule is every Monday. Feel free to follow our official tumblr for extras, previews, and an update on the off chance we make any last-minute schedule changes, since that's where any news will go first. Thanks!

user comments

27 Jan 2015 02:23 pm

JêdzaJoa¶ka (Guest)

Swietne, zapowiada siê ciekawie i pod wzglêdem fabularnym i kreska ³adna.

Kiedy nastêpna strona? (wiem, ze podobne pytania to z³o i niedobro w czystej postaci, ale w koñcu jestem jêdza)

end message

27 Jan 2015 04:17 pm

lordmegi

@JêdzaJoa¶ka
Dziêkujemy! C:
Na razie mamy ma³± przerwê, zwi±zan± z nawa³em nauki - sesja i takie tam. Kolejna strona powinna pojawiæ siê gdzie¶ na pocz±tku lutego!

end message

Post A Comment